توضیحات کامل :

پاورپوینت برنامه‌سازی پیشرفته

 

ویژگیهای بارز زبان C

C یک زبان ساختیافته است.

C زبان برنامه‌نویسی سیستم است.

C یک زبان قابل حمل است.

C زبانی قابل انعطاف و قدرتمند است.