توضیحات کامل :

استانداردهای مربوط به سالنهای چند منظوره ورزشی واستادیوم فوتبال

 

فهرست:

ابعاد زمین های ورزشی
جایگاه تماشاچیان
فضاهای جانبی 
برنامه فیزیکی:ساختمان میانی،ساختمان شرقی،ساختمان غربی
نورگیری مجموعه
نور مصنوعی 
جریان رفت و امد
ورودیها و راه رو ها 
خروجی هاودربها
دمای سالن های ورزشی 
زمین فوتبال
موقعیت مکانی ورزشگاه‌ها
زمین مسابقه
سیستم روشنایی
ساعت
نیمکت ذخیره
اتاق رختکن
تسهیلات انبار و ذخیره‌سازی
محل پارک اتومبیل
ورود و خروج و دسترسی عمومی
سیستم روشنایی اضطراری

ابعاد زمین های ورزشی 

جایگاه تماشاچیان 

فضاهای جانبی  

برنامه فیزیکی:ساختمان میانی،ساختمان شرقی،ساختمان غربی 

نورگیری مجموعه 

نور مصنوعی  

جریان رفت و امد

ورودیها و راه رو ها

خروجی هاودربها

دمای سالن های ورزشی

زمین فوتبال

موقعیت مکانی ورزشگاه‌ها

زمین مسابقه

سیستم روشنایی

ساعت

نیمکت ذخیره

اتاق رختکن

تسهیلات انبار و ذخیره‌سازی

محل پارک اتومبیل

ورود و خروج و دسترسی عمومی

سیستم روشنایی اضطراری