توضیحات کامل :

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم ریاضی  

گروه ازمایشی علوم ریاضی  آزمـون سـراسـری ورودی دانشـگاههای كشـور ـ سـال 1392 

شامل دروس زیر

1-ریاضیات  

2- فیزیک

3-شیمی

نوع فایل:Pdf

354:سایز kB 

تعداد صفحه:20