توضیحات کامل :

پاورپوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص

 

پاور پوینت درس 12 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب خاص ،  که شامل 16 صفحه کلی  متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و صفحه آخر پایان می باشد . 

به همراه فیلم های 1 - فوتبالی   2 - تفاوت مخاطبان    3 - شناسایی مخاطب   4 - قوی ترین کمپین ها