توضیحات کامل :

پاورپوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب

 

پاور پوینت درس 14 تفکر و سواد رسانه ای مخاطب بی مخاطب ،  که شامل 15 صفحه کلی  متن اصلی کتاب می باشد  به همراه فیلم  (تکنیک نقاشی ) مربوط به این درس .