توضیحات کامل :

پاورپوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی

 

پاور پوینت درس 15 تفکر و سواد رسانه ای هر چیز که در جستن آنی، آنی ،  که شامل 13 صفحه کلی  متن اصلی کتاب می باشد که صفحه اول به نام خدا و صفحه آخر پایان می باشد .