توضیحات کامل :

پاورپوینت سقف کامپوزیت (قالب روفیکس) 23 اسلاید

 

سقف های کمپوزیتی در سازه های فلزی
سقف های کمپوزیت سقفهایی هستند:
 که ترکیبی از فولاد و بتن برای اینکه یکپارچگی این سقف رعایت شوند شود از برشگیر (نبشی)استفاده می شود که این نبشی با بتن درگیری ایجاد کرده و یکپارچگی درست می کند و چون تیرهای  فرعی کمپوزیت به علت گیردار بودن تیرهای اصلی و با توجه به لنگر پوش (لنگر زلزله) بتن روی تیرهای اصلی نمی تواند به مقاومتش کمک کند .....